Select Page

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมการซักซ้อมพิธีการร่วมเชิญพานดอกไม้จันทน์ เข้าประจำ ณ จุดรับดอกไม้จันทน์ ตรงบริเวณพระเมรุมาศจำลองและคอยสับเปลี่ยนพานดอกไม้จันทน์เมื่อเต็มพาน
โดยมีนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และสาขาวิชาดนตรีศึกษาร่วมขบวนรำและเล่นดนตรี
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสุรินทร์

en_USEnglish