Select Page

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมรับการอบรม
ในโครงการ สุรินทร์สร้างมาตรฐาน จุดตรวจเข้มแข็ง สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โดยมีกิจกรรม / แผนงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เข้าหน้าที่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฏหมายและการอำนวยความสะดวกการจราจร

en_USEnglish