Select Page

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560  นางอัชราพร   สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ร่วมกิจกรรมเปิดฉายภาพยนตร์ป๊อปอาย มายเฟรนด์  ที่โรบินสัน มีการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ และสาขาดนตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และการทอกโชว์ของกลุ่มธรรม โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด  และ ชมภาพยนตร์         ป๊อปอาย มายเฟรนด์  รอบปฐมทัศน์ โรงภาพยนตร์ SF Cinema โรง 2

en_USEnglish