Select Page
เตรียมความพร้อมในการรับเสร็จพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เตรียมความพร้อมในการรับเสร็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เตรียมความพร้อมในการรับเสร็จพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสร็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 โดยประทับ ณ โรงแรมล้านช้าง...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีนักศึกษามาสมัครรอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20- 21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีนักศึกษามาสมัครรอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20- 21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ มีนักศึกษามาสมัครรอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20- 21  พฤษภาคม 2560 และจะขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560   โดยมีรายละเอียดดังนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ที่...
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบสายสะพาย ให้แก่ผู้เข้าประกวด

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบสายสะพาย ให้แก่ผู้เข้าประกวด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560  ท่าน ดร. อัชราพร   สุขทอง  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบสายสะพาย ให้แก่ผู้เข้าประกวด  Miss supranational Surin 2017 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุรินทร์...
เรื่องแบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เรื่องแบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เรื่อง แบบสำรวจความต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เรียน บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ คณาจารย์ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย...
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติในระบบเข้าชั้นเรียน ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ-เพิ่มเติม-ครั้งที่-2...
en_USEnglish