Select Page

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

en_USEnglish