Select Page

*** กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 ***
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อินทนิลช่อที่ 44” ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 ดังรูปที่แนบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.044-520843

en_USEnglish