เลือกหน้า

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ . เพื่อแทนคำขอบคุณ และสร้างขวัญและกำลังใจ ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และเสียสละ ตลอดระยะเวลา ในปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวได้จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งกีฬากีภายในให้ แก่บุคลากรที่ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งมอบของรางวัลเพื่อขวัญและกำลังใจในการทำงานสืบไป …… เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

thThai