เลือกหน้า

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายถนอม อินทรกำเนิด
ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวต้อนรับและขอบคุณหัวหน้าคณะนักแสดงที่เดินทางมาร่วมแสดงในเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2561
(Surin International Cultural Exchange 2018 : SICE)

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่หัวหน้าคณะนักแสดงทั้ง 16 ทีม พร้อมกันนี้พันตำรวจเอกยศวัจน์ งามสง่า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์
ได้มาให้ความมั่นใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยคณะนักแสดง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่จัดงาน อีกทั้งได้แนะนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายและการแสดงออกทางร่างกาย
เพื่อไม่ให้ขัดต่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมถึงการออกไปนอกพื้นที่งานในยามวิกาลอีกด้วย
สำหรับในปีนี้มีนักแสดงกว่า 300 ชีวิตจาก 14 ประเทศ 16 ทีมการแสดง ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย (มณีปุระและเดลี) บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม เม็กซิโก รัสเซีย อิตาลี (ทรุยลี่และซาร์ดิเนีย) อิสราเอล โปแลนด์
และประเทศไทย มาร่วมแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของแต่ละประเทศและสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าชมงาน

thThai