เลือกหน้า

ในวันที่ 24 มกราคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓
ได้จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑”
โดยมี นายปรีชา เชิดชู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ เป็นประธานในงาน ร่วมถึงผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่น อีกทั้งไม่กระทำความผิดต่อกฏหมาย
และไม่กระทำการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อันจะนำไปสู่สังคมที่สงบสุข
ลดปัญหาอาชญากรรมและความขัดแย้งต่างๆ อันจะส่งผลให้ลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลต่อไป กิจกกรมดังกล่าวจัดขึ้น
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

thThai