เลือกหน้า

ผลการประกวด โครงการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๒ รอบวีซีดี

วงดนตรีไทยที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ๗ โรงเรียน ได้แก่

๑. วงดนตรีไทยโรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ

๒. วงดนตรีไทยโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ

๓. วงดนตรีไทยโรงเรียนนางรองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

๔. วงดนตรีไทยโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

๕. วงดนตรีไทยโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด

๖. วงดนตรีไทยโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด

๗. วงดนตรีไทยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

หมายเหตุ :

๑. การประกาศผลข้างต้นเป็นการเรียงลำดับตามตัวอักษร

๒. วงดนตรีไทยที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๗ โรงเรียน เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่

๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผลการประกวด-โครงการประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์-ครั้งที่-๒-รอบวีซีดี
thThai