เลือกหน้า

วันนี้ (26 ตุลาคม 2560) ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ได้เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในบริเวณจุดพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์
โดยมีนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และสาขาวิชาดนตรีศึกษาร่วมแสดงมีมหรสพสมโภช

thThai