เลือกหน้า

ต้นกฐินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 นำโดย อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าและนักศึกษาคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ทุกคน
เพื่อจะนำไปร่วมกับ งานกฐินสามัคคีประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ วัดสว่างอรุณตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

thThai