เลือกหน้า

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลงานทางดนตรี จากนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาปี4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
โดยมีดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากล ผสมผสานกันในการแสดง และมีการแสดงร่วมจากสาขานาฏศิลป์ มาร่วมการแสดงในครั้งนี้ด้วย เพื่อสร้างสีสันที่ตื่นตาแก่งานครั้งนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นถือเป็นการบูรณาการร่วมกัน

thThai