เลือกหน้า
ร่วมปลูกดอกดาวเรือง  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราช กุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราช กุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้บรหาริ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมกัน ณ บริเวณ หน้าอาคาร 38 คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมปลูกดอกดาวเรือง...
โครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่13 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัชสุรินทร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 ทำการแสดง ห้องเธียเตอร์ เวลา 13:00...
โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...
ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างสูง ให้การช่วยเหลือการตัดเถาวัลย์และการริดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ด้านหลังตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้า...
thThai