เลือกหน้า

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 27.09.2560

 

thThai