เลือกหน้า

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร. อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ร่วมว่างพวงมาลาถวายราชการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องในวันมหิดล “บิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย” ประจำปี 2559
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 2 (อาคาร 30) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

thThai