เลือกหน้า

เมื่อวันที่13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.
ผู้บรหาริ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พร้อมกัน ณ บริเวณ หน้าอาคาร 38
คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมปลูกดอกดาวเรือง
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราช กุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

 

thThai