เลือกหน้า
วันที่ 2 สิงหาคม 2560  สาขาพัฒนาสังคมได้จัด ปฐมนิเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคมประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สาขาพัฒนาสังคมได้จัด ปฐมนิเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาสังคมประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สาขาการพัฒนาสังคม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพการพัฒนาสังคม ณ ห้อง 38405  อาคาร 38   ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง...
การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การทำคลิปสั้น”ในรายวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การทำคลิปสั้น”ในรายวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การทำคลิปสั้น”ในรายวิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม 2572502n  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการพัฒนาสังคม  ได้รัเกียรติจาก”พี่จืด เข็มทอง โมราษฎร์” หรือ “จ.จืด...
ประมวลภาพการย้ายสำนักงาน

ประมวลภาพการย้ายสำนักงาน

ประมวลภาพการย้ายสำนักงาน โดยในช่าง วันที่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค.60 เป็นช่วงการย้ายสำนักงานคณบดี หากคณาจารย์ท่านใดจะติดต่อราชการ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานได้ที่บริเวณชั้นล่างตึก 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือให้ติดต่อทางโทรศัพท์มือถือคณะฯ 082-7553460...
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ใหม่(สายผู้สอน )

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ใหม่(สายผู้สอน )

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560  เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย ใหม่(สายผู้สอน )ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ   เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย...
thThai