เลือกหน้า

เวลา 11.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ได้ให้เกียรติเป็นเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอบรมปฏิบัติการทางศิลปกรรม “อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่ ๓
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ กับตัวแทนเครือข่ายศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง
จากนั้นประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน และชมนิทรรศการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ
ณ อาคาร ๔๑ ชั้น ๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยสาขาศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2560

thThai