เลือกหน้า

วันนี้ (8 สิงหาคม 2560) ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยฮุนเซนอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา
ณ ห้องรับรองสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาวางแผนจัดการศึกษาร่วมกันในระดับปริญญาตรี
แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาทางด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างองค์กร เพื่อประโยชน์และความร่วมมือต่อไป