เลือกหน้า

เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกๆปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันนี้จึงมีความสำคัญต่อนักกฎหมายทั่วทั้งประเทศไทย

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลา “โครงการวันรพี ประจำปี2560″ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดสุรินทร์

โดยมี นายปรีชา เชิดชู อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 เป็นประธานในพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ และวางพวงมาลา

1. เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงองค์พระบิดาของกฎหมายไทย

2. เป็นการจัดงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยรำลึกถึงบุคคลสำคัญของวงการกฎหมาย

3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการในการจัดงานวันรพีรำลึกกับองค์กรอื่นในกระบวนการยุติธรรม

4. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงสาขาอาชีพทางกฎหมายต่างๆอย่างเห็นประจักษ์ ทราบถึงกระบวนการศาล และมีจิตสำนึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของวงการยุติธรรม

5. เพื่อให้นักศึกษาแสดงความรู้ความสามารถในด้านกฎหมาย แก่ประชาชนและหน่วยงานภายนอก

พร้อมกิจกรรมด้านกฏหมาย

– แข่งขันตอบปัญหากฏหมายชิงรางวัล

– ชมศาลจำลอง , ชมนิทรรศการ

thThai