เลือกหน้า

ด้วยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงพลังชาวราชภัฏสุรินทร์ ในฐานะคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน

รายละเอียด

๑. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงค์ จำนวน 9 รูป และพิธีเจิมหน้าผากผู้นำนักศึกษา วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๒. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามศรีณรงค์

thThai