เลือกหน้า

วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560  สาขาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จัดพิธีไหว้ครู – ครอบครูดนตรี  ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติประกอบพิธีโดย พันโทวิชิต  โห้ไทย  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาการแสดง(ดนตรีไทย – โยธวาทิต) พุทธศักราช 2555   เป็นผู้อำนวยเพลง เป็นผู้แยกเสียงประสาน ได้บันทึกเสียงเพลงสำคัญๆจำนวนมาก และถวายงานดนตรีรับใช้เบื้องพระยุคบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

thThai