เลือกหน้า

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.30 น. – 12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ร่วมกับสโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดวรรณกรรม เปลื้อง  วรรณศรี”ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

thThai