เลือกหน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติในระบบเข้าชั้นเรียน ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ-เพิ่มเติม-ครั้งที่-2

สมัครได้ที่ http://new.srru.ac.th/#/regis2

 

thThai