เลือกหน้า

ขอเชิญร่วมโครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560

ทำการแสดงวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ เวลา 13:00

สอบถามบัตรเข้าชมได้ที่ อ.ภาณุวัฒน์ พันธโคตร์