เลือกหน้า

ข่าวสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวประกวดราคา
โครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่13 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัชสุรินทร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 ทำการแสดง ห้องเธียเตอร์ เวลา 13:00...

โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กนก โตสุรัตน์...

กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [pdf-embedder...

ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างสูง ให้การช่วยเหลือการตัดเถาวัลย์และการริดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ด้านหลังตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้า...

ประชุมเตรียมงานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประชุมเตรียมงานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมงานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

โครงการเสวนาปฐมนิเทศบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560

โครงการเสวนาปฐมนิเทศบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการเสวนาปฐมนิเทศบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 ด้วยปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

โครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร: คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู

โครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร: คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 นายบุญทัน พาหา อาจารย์สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร: คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู ณ...

ตัวแทนจากคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้(Learning outcomes)

ตัวแทนจากคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้(Learning outcomes)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน2560   ผศ. ดร จิรายุ  ตัวแทนจากคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้(Learning outcomes)...

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้นำเสนอผลงานทางความคิด งานศิลปะ อันจะสามารถเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าว จะนำมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆสำนักงานคณบดี...

คณะผู้ดูแลโครงการอาสาสมัคร KOICA ประจำปีการศึกษา 2560 ขออนุญาตเข้าพบคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะผู้ดูแลโครงการอาสาสมัคร KOICA ประจำปีการศึกษา 2560 ขออนุญาตเข้าพบคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.คณะผู้ดูแลโครงการอาสาสมัคร KOICA ประจำปีการศึกษา 2560 ขออนุญาตเข้าพบคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อมาเยี่ยมชมบริบทโดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และความเป็นอยู่ของอาสาสมัครชาวเกาหลี...

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม2560  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม2560  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม2560  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมรองคณบดี และหัวหน้าส่วนงาน ได้เข้าพบหลักสูตร เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต...

การนำเสนอผลงานทางดนตรี        ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา    ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตึก 37

การนำเสนอผลงานทางดนตรี        ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา    ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตึก 37

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร. อัชราพร  สุขทอง  เป็นประธานเปิดงาน  การนำเสนอผลงานทางดนตรี        ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา    ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 ตึก...

ความเห็นล่าสุด