เลือกหน้า

ข่าวสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวประกวดราคา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ได้มีโอกาส ทำการแสดงในงาน”มหัศจรรย์ ฟาร์มเกษตรสุรินทร์”

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ได้มีโอกาส ทำการแสดงในงาน”มหัศจรรย์ ฟาร์มเกษตรสุรินทร์”

ในวันที่ 17-18 กันยายน 2560 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ได้มีโอกาส ทำการแสดงถวายงาน ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในงาน"มหัศจรรย์ ฟาร์มเกษตรสุรินทร์" ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ เซนทรัลเวสต์เกส จ....

โครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในวันอาทิตย์ที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมโครงการเสวนาวิพากษ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์...

กิจกรรมนำเสนอผลงานทางสุนทรียภาพ รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต กลุ่มศิลปะประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ขึ้น

กิจกรรมนำเสนอผลงานทางสุนทรียภาพ รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต กลุ่มศิลปะประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ขึ้น

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ได้จัด กิจกรรมนำเสนอผลงานทางสุนทรียภาพ รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต กลุ่มศิลปะประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ขึ้น...

ร่วมปลูกดอกดาวเรือง  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราช กุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราช กุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้บรหาริ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมกัน ณ บริเวณ หน้าอาคาร 38 คณะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมปลูกดอกดาวเรือง...

โครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่13 กันยายน 2560 อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัชสุรินทร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการแสดงละครภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ศศบ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2560 ทำการแสดง ห้องเธียเตอร์ เวลา 13:00...

โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

โครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องเธียเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กนก โตสุรัตน์...

กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กำหนดการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [pdf-embedder...

ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เป็นอย่างสูง ให้การช่วยเหลือการตัดเถาวัลย์และการริดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ด้านหลังตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้า...

ประชุมเตรียมงานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประชุมเตรียมงานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมงานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

โครงการเสวนาปฐมนิเทศบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560

โครงการเสวนาปฐมนิเทศบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการเสวนาปฐมนิเทศบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2560 ด้วยปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

โครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร: คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู

โครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร: คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 นายบุญทัน พาหา อาจารย์สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร: คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู ณ...

ตัวแทนจากคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้(Learning outcomes)

ตัวแทนจากคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้(Learning outcomes)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน2560   ผศ. ดร จิรายุ  ตัวแทนจากคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้เดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่องการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้(Learning outcomes)...

ความเห็นล่าสุด

    thThai