ข่าวสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวประกวดราคา
ผู้ช่วยศาตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าพบปะและประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าพบปะและประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าพบปะและประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น 2 อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

ขอเชิญร่วมงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23  ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญร่วมงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม  2560 เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป   ณ อาคาร 38  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและเพลงพระราชนิพนธ์   การเสวนาทางวิชาการ  การนำเสนอผลงาน   ...

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมงาน “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึก 19 สถาบันอุดมศึกษา MOU ประชุมวิชาการด้านศิลปกรรม.”

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าร่วมงาน “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึก 19 สถาบันอุดมศึกษา MOU ประชุมวิชาการด้านศิลปกรรม.”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00 น. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามข้อตกลงด้านศิลปกรรมศาสตร์ระหว่าง 19 สถาบันทั่วประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการทั้งเนื้อหาและกิจกรรม...

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดโอกาสให้ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้นำเสนอผลงานทางความคิด งานศิลปะ อันจะสามารถเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์...

โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

        การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอื่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

รับการตรวจสอบติดตามและประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

รับการตรวจสอบติดตามและประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

รับการตรวจสอบติดตามและประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและประเมินคุณภาพหลักสูตร ผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะดำเนินโครงการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะดำเนินโครงการตรวจสอบ ติดตามและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะดำเนินโครงการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2560 ...

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560  นางอัชราพร   สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ร่วมกิจกรรมเปิดฉายภาพยนตร์ป๊อปอาย มายเฟรนด์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560  นางอัชราพร   สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ร่วมกิจกรรมเปิดฉายภาพยนตร์ป๊อปอาย มายเฟรนด์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560  นางอัชราพร   สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ร่วมกิจกรรมเปิดฉายภาพยนตร์ป๊อปอาย มายเฟรนด์  ที่โรบินสัน มีการแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ และสาขาดนตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

โครงการวิพาษณ์ พิชญพิจารณ์ (Peer review) รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรระดับคณะ 27 มิถุนายน 2560

โครงการวิพาษณ์ พิชญพิจารณ์ (Peer review) รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรระดับคณะ 27 มิถุนายน 2560

โครงการวิพาษณ์ พิชญพิจารณ์ (Peer review) รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรระดับคณะ 27 มิถุนายน 2560 วัตถุประสงค์ 7.1 เพื่อวิพาษณ์ พิชญพิจารณ์ (Peer review) รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและคณะ 7.2...

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ดร.อัชราพร  สุขทอง ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร พัฒนาองค์กรความร่วมมือร่วมใจสู่ไทยแลนด์ 4.0

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ดร.อัชราพร  สุขทอง ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร พัฒนาองค์กรความร่วมมือร่วมใจสู่ไทยแลนด์ 4.0

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ดร.อัชราพร  สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร พัฒนาองค์กรความร่วมมือร่วมใจสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจากจากท่าน ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม...

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์

อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ...

โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ

โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ

โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

เรื่องล่าสุด