เลือกหน้า

สมาคมนักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า

ระบบสารสนเทศศิษย์เก่านี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อนำข้อมูลศิษย์เก่าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวสาร

พิธีไหว้ครู – ครอบครูดนตรี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดพิธีไหว้ครู – ครอบครูดนตรี ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พิธีไหว้ครู – ครอบครูดนตรี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดพิธีไหว้ครู – ครอบครูดนตรี ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พิธีไหว้ครู - ครอบครูดนตรี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดพิธีไหว้ครู - ครอบครูดนตรี ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคาร ๓๗...

สาระความรู้ข่าวสาร

วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก

วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก

วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก [อาชีพทำเงิน] วิธีการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติก เป็นอีกวิธีในการเพาะเห็ดฟางสำหรับผู้สนใจเริ่มต้นทำเพื่อไว้บริโภคเองในครัวเรือนหรือเพื่อศึกษาแล้วต่อยอดเพื่อเพาะเห็ดฟางขาย เพราะการเพาะเห็ดฟางในตระกร้าพลาสติกช่วยลดการใช้พื้นที่...

วิธีการเลี้ยงปลาสวยงาม

วิธีการเลี้ยงปลาสวยงาม

วิธีการเลี้ยงปลาสวยงาม   การเลี้ยงปลาสวยงาม ชนิดของปลาสวยงาม สามารถจำแนกออกได้อย่างมากมาย แต่ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย เช่น ปลาทอง ปลากัด ปลาหางยกยูง ปลาคาร์พ ปลาหมอสี ปลามังกร เป็นต้น การจัดการตู้ปลา  การเลือกตู้ปลาสวยงาม โดยทั่วไปที่ใช้ ก็คือ...

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์กลมแบบง่ายๆ

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์กลมแบบง่ายๆ

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์กลมแบบง่ายๆ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์กลมแบบง่ายๆ การเลี้ยงปลาดุกในท่อปูนซีเมนต์เป็นวิธีการเลี้ยงปลาอีกวิธีหนึ่งที่ สามารถเลี้ยงกันได้ง่าย สำหรับสถานที่ก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะ และสามารถเคลื่อน ย้ายท่อปูนซีเมนต์ได้ง่ายด้วย...

ติดต่อสอบถาม

thThai