เลือกหน้า

สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการวันสุนทรภู่ ภายใต้ชื่อ “เรียงถ้อยร้อยคำหวาน จากผลงานกานท์กลอน พระสุนทรกวี ยอดปูชนีย์สี่แผ่นดิน” ได้รับเกียรติจาก ดร.อัชราพร สุขทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.ประทีป แขรัมย์ ประธานหลักสูตร รวมทั้งคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม มีการแสดงจากนักศึกษา การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆของทางสาขาฯ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 26.06.2560

thThai