เลือกหน้า

บรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ภาคเช้า ณ คณะมนุษนศาสตร์และสังคมศาสตร์