Select Page

สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรม open house เปิดบ้านสังคมศึกาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานด้านหน้าอาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

en_USEnglish